Det første kurset for elstim/bio-behandlere er i gang

I mars 2021 lanserte vi vårt nye kurs i bruk og behandling med elektrostimulering/EMG biofeedback i forbindelse med bekkenbunnsdysfunksjon (les mer om bakgrunnen her).

Den første pilotgruppen er nå i gang med kurset, og etter den første kartleggingssamtalen fikk deltakerne tilsendt behandlingsutstyr, instruksjonsfilmer og skriftlig underlagsmateriell, før våre fysioterapeuter (og instruktører) Evelyn og Bente hadde det første digitale samlingsmøtet 15.04.21. Kurset fortsetter med ulike, tilpassede veiledningsmøter og evt hospitering hos erfarne behandlere.

Ønsker du å være med? Se mer informasjon her for påmeldingsfrister og kursbeskrivelse for det første ordinære kurset. Du kan ta kurset i det tempoet du ønsker. Kurset er gratis (vi vil tilby en svært gunstig pris på nødvendig forbruksmateriell til den nødvendige utprøvningen).