Forskning: Efemia er sikker og effektiv for kvinner med stressinkontinens

Karolinska institut i Stockholm har sammen med Invent Medic AB gjennomført en multisenter, randomisert kontrollert studie og fire ettermarkedsundersøkelser (observasjonsstudier på brukertilfredshet) for å vurdere hvor effektiv og sikker Efemia er for kvinner med stressinkontinens. Forfatterne av artikkelen konkluderer med at Efemia er et trygt og effektivt hjelpemiddel for å redusere urinlekkasje hos kvinner med inkontinens – både i hverdagen og under treningsøkter.

Den første kliniske studien ble gjennomført med en forløper av Efemia. Basert på tilbakemeldingene i studien ble Efemias design forbedret til den formen vi kjenner i dag. Ettermarkedsundersøkelsene ble gjort med det nye og forbedrede designet. Kvinnene i studien ble diagnostisert og endepunktene ble målt med objektive tester som veiing av bind, og måling av resturin.

Av de 97 kvinnene som deltok i forskningen var 25 % tilfeldig plassert i kontrollgruppe, mens de resterende 75 % prøvde Efemia. Gruppen som brukte Efemia hadde 55 % redusert lekkasje (p < 0,001), ved fremprovosering (hosting eller hopping) var reduksjonen 67 % (p < 0,001). Over halvparten av kvinnene sa at de ønsket å bruke Efemia for å redusere lekkasjeplagene sine. I ettermarkedsundersøkelsene svarte 74 % av kvinnene at de ønsket å fortsette bruken av Efemia. De aller mest fornøyde kvinnene var de som hadde brukt Efemia for å redusere lekkasje under trening – av disse sa over 80 % at de ønsket å fortsette å bruke Efemia.

Du kan lese artikkelen i sin helhet her.

Relaterte saker

Relaterte produkter