Europeiske retningslinjer for behandling av avføringsinkontinens

I april i år (2022) publiserte Assmann et al. guidelines for diagnostisering og behandling av avføringsinkontinens. Retningslinjene er et resultat av et felleseuropeisk prosjekt som skal hjelpe helsepersonell og pasienter som ønsker å lære mer om diagnostisering og behandling fekal inkontinens. Prosjektgruppen bestod av medlemmer fra United European Gastroenterology (UEG), European Society of Coloproctology (ESCP), European Society of Neurogastroenterology and Motility (ESNM) og European Society for Primary Care Gastroenterology (ESPCG). I tillegg inkluderte de brukerrepresentanter i prosjektgruppen. Prosjektgruppen satte opp en rekke studiespørsmål og gjennomførte en rekke systematiske litteraturstudier. Retningslinjene er vel verdt en gjennomlesing for deg som jobber med analinkontinens!

Du kan lese retningslinjene her.

Les gjerne vår nye fagblogg om elektrostimulering og biofeedback i behandling av analinkontinens her.

Relaterte saker

Relaterte produkter