Vi endrer standardinnstillingene for tibialisstimulering

Høsten 2021 gjorde vi et større arbeid med å se på dokumentasjon for transkutan tibialisstimulering, og oppdaterte på bakgrunn av det standardinnstillingene for tibialisstimulering fra 5 til 10 Hz. Vi har imidlertid fått mange tilbakemeldinger fra terapeuter og pasienter som rapporterer at det er mer ubehag knyttet til 10 Hz enn 5 Hz, og vi vil derfor gå tilbake til 5 Hz som standardinnstilling på våre apparater. Det er selvfølgelig som vanlig mulig å innstille ønsket frekvens på PC-programmene på apparatene. Selv om det er mest dokumentasjon på 10 Hz, så finnes det studier som har brukt fra 2 til 10 Hz. Det er ingenting som tyder på at behandlingen har mindre effekt ved 5 Hz enn 10 Hz. Elektrostimulering vil uansett alltid måtte tilpasses den enkelte. Vår erfarne fysioterapeut, Bente Lunde, nevner blant annet at pasienter med nedsatt følsomhet kan ha nytte av å senke frekvensen til 2 Hz.

Vi takker for alle tilbakemeldingene vi har fått fra engasjerte terapeuter, og håper tilbakeføringen av standardinnstillingene blir godt tatt imot. Hvis du vil lese mer om dokumentasjonen bak tibialisstimulering kan du kikke på fagbloggen vår.

Relaterte saker