Tilbud til terapeuter for utprøving av TENS

Det har vært stor etterspørsel etter TENS-apparater i det siste, en naturlig konsekvens av at Quintet ble valgt som nasjonal avtaleleverandør for helseforetakene i Norge også på TENS-apparater. Mange steder kreves det at pasientene har prøvd ut TENS før de kan få et TENS-apparat kostnadsfritt fra sin lokale enhet for behandlingshjelpemidler (BHM).

I en periode fram til 01.07.23 tilbyr vi nå nå apparater og hudelektroder (max 20 pakker pr klinikk) for utprøving til 40 % rabatt. Dette kan du kjøpe inn til avdelingen eller klinikken og bruke til utprøving hos pasienter. Du kan enkelt desinfisere og nullstille apparatet mellom ulike pasienter. Hudelektrodene kan brukes mange ganger, og holder seg godt i en utprøvningsfase.

Lurer du på hvordan søknaden behandles der du holder til? På behandlingshjelpemidler.no finner du en oversikt over alle BHM (én avdeling per helseforetak). Du kan ta kontakt med den BHM der pasienten din holder til for å få en avklaring på hva som gjelder for din søknad.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 55981555 eller post@quintet.no (merk med «TENS utprøvingsapparat») for å bestille apparater med rabatt.

PS!

Quintet AS har i flere år jobbet med å få på plass en behandleroversikt over helsepersonell/behandlere (primært fysioterapeuter) som tilbyr ELSTIM/BIO utenfor og innenfor spesialisthelsetjenesten. Denne oversikten finner du her. Denne refereres til i fagmiljøet og er viktig for rekvirering av behandlingshjelpemiddelet (på ulike måter).

 Vi ønsker å få på plass en egen behandlerliste over fysioterapeuter som tilbyr utprøvning av TENS. Vi ønsker å legge til rette for at de som står på en slik behandlerliste får den samme posisjonen som behandlerne på oversikten for ELSTIM/BIO. Ønsker du å stå på en slik behandleroversikt? Send bekreftelse til post@quintet.no. Vi vet at dere som prøver ut TENS har behov for utprøvningsmateriell også etter at kampanjen nevnt over er ferdig, derfor tilbyr vi 15 % fast rabatt på utprøvningsapparater og hudelektroder for våre tilknyttede behandlere.

Relaterte saker