Gode pasientkasuistikker ved bruk av TENS

Vi får ofte telefoner og mailer fra terapeuter som vil dele gode pasienthistorier med oss – historier der TENS har hatt stor betydning for den totale smertelindringen eller tilhelingen. Kanskje noen av disse kan være til inspirasjon for deg? Vi har samlet noen av disse her:

TENS og sårtilheling

TENS og kronisk pancreatitt

TENS og endometriose

TENS og kronisk prostatitt

TENS og postoperative smerter

TENS og fødsel

TENS og muskel- og leddplager

TENS og muskel-skjelett plager